Met stroop heeft dit niets te maken. Het betekent letterlijk: strijkend of schuivend afhalen. Wordt gebruikt voor het verwijderen van het vel van vissen, dat je als het ware zo van de vis aftrekt. Ook konijnen worden gestroopt.